Liên hệ
Giỏ hàng :   0 Sản phẩm
Liên hệ
  • Địa chỉ : Phòng 12A02, Tháp A, Toà nhà 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại     
    84-024-2241.3640 - 84-098.696.4612
  • Email liên hệ  
    tuyen@daiichishoji.co.jp

Liên hệ

DAI-ICHI SHOJI CO., LTD- HANOI REPRESENTATIVE OFFICE
Add: R.12A02; Tower  A, Building No.165 Thai Ha,Dong Da, Hanoi, Viet Nam
Tel: 84-04-2241.3640
Fax: 84-04-3773.7494

 

Ms. Cao Thi Tuyen
Email: tuyen@daiichishoji.co.jp
Mobile number: 84-098.696.4612
(note: contact in English and Vietnamese)
 

 

Họ tên
Email    
Tiêu đề  
Nội dung